RESEARCH PAPER
Individual predispositions and positive adaptation of children of alcoholics
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2014-02-23
 
 
Current Issues in Personality Psychology 2013;1(1):11-25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Background
Children of alcoholics have been the focus of both clinicians and scientists for years. Recent research undertaken from the perspective of developmental psychopathology has shown considerable variation of the investigated population, with clear emphasis on positive adaptation as the target developmental result. The aim of this study was to determine whether children of alcoholics showing positive adaptation are characterized by a specific system of individual predispositions.

Participants and procedure
The study involved 540 individuals in three age groups and two comparison groups: children of alcoholics and children from the control group. The research model assumed risk assessment, assessment of positive adaptation and estimating individual predispositions that are important from the point of view of the problem.

Results
The results confirmed the hypothesis that children of alcoholics cope well with the developmental requirements, and – despite the number of adverse life circumstances – are featured by a more favourable combination of individual predispositions.

Conclusions
The population of children of alcoholics is varied. Accordance with the multifinality, in addition to clear susceptibility to psychopathology, characterized by a positive adaptation, dependent on personality factors.
 
REFERENCES (49)
1.
Armsden, G.C. & Greenberg, M.T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: relationships to well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 427-454.
 
2.
Bates, J.E., Bayles, K., Bennet, D.S., Ridge, B. & Brown, M. (1991). Origins of externalizing behavior problems at eight years of age. In: D. Pepler & K. Rubin (eds.). The development and treatment of childhood aggression (pp. 93-120). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 
3.
Blair, R.J.R. (1999). Responsiveness to distress cues in the child with psychopathic tendencies. Personality and Individual Differences, 27, 135-145.
 
4.
Borucka, A. & Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego, 12 (2 Pt 1), 587-597.
 
5.
Bowlby, J. (1988). A secure base. Clinical applications of attachment theory. London: Routledge.
 
6.
Boyce, W.T., Frank, E., Jensen, P.S., Kessler, R.C., Nelson, C.A. & Steinberg, L. (1998). Social context in developmental psychopathology: Recommendations for future research from the MacArthur Network on Psychopathology and Development. Development and Psychopathology, 10, 143-164.
 
7.
Chassin, L., Pillow, D.R., Curran, P.J., Molina, B.S. & Barrera, M. Jr. (1993). Relation of parental alcoholism to early adolescent substance use: a test of three mediating mechanisms. Journal of Abnormal Psychology, 102, 3-19.
 
8.
Cicchetti, D. (2006). Development and psychopathology. In: D. Cicchetti (ed.). Developmental Psychopathology: Theory and Method (pp. 1-23). New York: Wiley.
 
9.
Cierpiałkowska, L. (2010). Funkcjonowanie dzieci alkoholików – psychospołeczne źródła deficytów i zasobów. W: L. Cierpiałkowska & M. Ziarko. Psychologia uzależnień – alkoholizm [Psychology of addiction – alcoholism] (pp. 253-289). Warszawa: WAiP.
 
10.
Cierpiałkowska, L. & Ziarko, M. (2009). Uwarunkowania internalizacji i eksternalizacji zaburzeń u dzieci i młodzieży. Czasopismo Psychologiczne, 15, 71-85.
 
11.
Cloninger, C.R. (1987). Neurogenetic adaptive mechanisms in alcoholism. Science, 236, 410-416.
 
12.
Ellis, D., Zucker, R. & Fitzgerald, H. (2000). Rola oddziaływań rodzicielskich z punktu widzenia rozwoju i oceny ryzyka choroby alkoholowej. Alkohol a zdrowie, 26, 91-111.
 
13.
Fonagy, P. & Target, M. (1997). Attachment and reflective function: their role in self-organization. Development and Psychopathology, 9, 679-700.
 
14.
Frick, P.J. (2001). Effective interventions for children and adolescents with conduct disorder. The Canadian Journal of Psychiatry, 46, 26-37.
 
15.
Frick, P.J., Cornell, A.H., Bodin, S.D., Dane, H.A., Barry, C.T. & Loney, B.R. (2003). Callous-unemotional traits and developmental pathways to severe conduct problems. Developmental Psychology, 39, 246-260.
 
16.
Grzegorzewska, I. (2006). Realizacja zadań rozwojowych okresu dorastania przez dzieci leczących się alkoholików. Niepublikowana praca doktorska. Poznań: UAM.
 
17.
Grzegorzewska, I. (2011). Dorastanie w rodzinach z pro­blemem alkoholowym [Adolescence in alcoholic’s family]. Warszawa: Scholar.
 
18.
Grzegorzewska, I. (2013). Odporność psychiczna dzieci alkoholików [Resilience in children of alcoholics]. Warszawa: Scholar.
 
19.
Higuchi, S., Parrish, K.M., Stinson, F.S., Towle, L.H., Dufour, M.C. & Harford, T.C. (1992). The association of drinking levels and drinking attitudes among Japanese in Japan and Japanese-Americans in Hawaii and California. Journal of Substance Abuse, 4, 165-177.
 
20.
Huebner, E.S., Seligson, J.L. & Valois, R.F. (2003). Preliminary validation of the Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (BMSLSS). Social Indicators Research, 61, 121-145.
 
21.
Iniewicz, G. (2008). Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania. Psychiatria Polska, 5, 671-682.
 
22.
Jacob, Th. & Johnson, S. (2000). Styl sprawowania funkcji rodzicielskich a nasilenie problemów alkoholowych. Alkohol a zdrowie, 26, 56-71.
 
23.
Jones, J.W. (1983). Children of Alcoholics Screening Test (CAST). Chicago, IL: Camelot Unlimited.
 
24.
Juczyński, Z. & Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia.
 
25.
pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem [Tools measurement of stress and coping with stress]. Warszawa: PTP.
 
26.
Kagan, J. & Snidman, N. (1991). Temperamental factors in human development. American Psychologist, 46, 856-862.
 
27.
Kaplan, H.B. (2005). Understanding the concept of resilience. In: S. Goldstein, R. Brooks (eds.). Handbook of Resilience in Children (pp. 39-47). New York, NY: Kluwer Academic.
 
28.
Kochańska, G. (1993). Toward a synthesis of parental socialization and child temperament in early development of conscience. Child Development, 64, 325-347.
 
29.
Luthar, S.S., Cicchetti, D. & Becker B. (2000). The construct of resilience: a critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71, 543-562.
 
30.
McGue, M. (2000). Dzieci alkoholików z perspektywy genetyki behawioralnej. Alkohol a zdrowie, 26, 72-90.
 
31.
Ogińska-Bulik, N. (2012). Prężność jako właściwość osobowości sprzyjająca zdrowiu. In: H. Wrona-Polańska (ed.). Psychologia zdrowia w służbie człowieka [Health psychology in the human service].
 
32.
(pp. 196-205). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
33.
Ogińska-Bulik, N. & Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar – polska skala SPP-18. Polskie Forum Psychologiczne, 16, 7-28.
 
34.
Oniszczenko, W. (1997). Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina.
 
35.
Wersja dla dorosłych i dla dzieci. Adaptacja polska. Podręcznik [Temperament questionnaire by A.H. Buss and R. Plomin. The version for children and adults. Polish adapatation. The guide]. Warszawa: PTP.
 
36.
PARPA (2012). Statystyki. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych. Retrieved from www.parpa.pl.
 
37.
Prince-Embury, S. (2007). Resiliency Scales for Children and Adolescents: A Profile of Personal Strengths. San Antonio, TX: Harcourt Assessment, Inc.
 
38.
Radziwiłłowicz, W. (2011). Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne [Depression in children and adolescents. Clinical analysis of the family system]. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
39.
Sher, K.J. (1991). Children of Alcoholics: A Critical Appraisal of Theory and Research. Chicago: University of Chicago Press.
 
40.
Sher, K. (2000). Charakterystyka psychologiczna dzie­ci alkoholików. Alkohol a zdrowie, 26, 164-183.
 
41.
Sroufe, L.A. (1997). Psychopathology as an outcome.
 
42.
of development. Development and Psychopathology, 9, 251-268.
 
43.
Trull, T.J. & Sher, K.J. (1994). Relationship between the five-factor model of personality and Axis I disorders in a nonclinical sample. Journal of Abnormal Psychology, 103, 350-360.
 
44.
Webster, D., Harburg, E., Gleiberman, L., Schork, A. & DiFranceisco, W. (1989). Familial transmission of alcohol use: I. Parent and adult offspring use over 17 years. Journal of Studies on Alcohol, 50, 557-566.
 
45.
Wills, T.A., Sandy, J.M., Yaeger, A.M., Cleary, S.D. & Shinar, O. (2001). Coping dimensions, life stress, and adolescent substance use: a latent growth analysis. Journal of Abnormal Psychology, 110, 309-323.
 
46.
Windle, M. (1990). Temperament and personality attributes of children of alcoholics. In: M. Windle & J.S. Searles (eds.). Children of alcoholics: Critical perspectives (pp. 187-216). New York: Guilford Press.
 
47.
Wolańczyk, T. (2002). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej w Polsce [Externalization and internalization problems of polish children and adolescents]. Warszawa: Aka­demia Medyczna.
 
48.
Zucker, R.A., Kincaid, S.B., Fitzgerald, H.E. & Bingham, C.R. (1995). Alcohol schema acquisition in pre-schoolers: Differences between children of alcoholics and children of nonalcoholics. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 19, 1-7.
 
49.
Zucker, R.A., Wong, M.M., Puttler, L.I., Fitzgerald, H.E. (2003). The effects of resilience on developmental outcomes of sons of alcohol. In: S.S. Luthar (ed.). Resilience and Vulnerability (pp. 76-104). New York: Cambridge University Press.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-561X
ISSN:2353-4192
Journals System - logo
Scroll to top