RESEARCH PAPER
Emotional state of “young” fathers
 
More details
Hide details
1
Institute of Psychology, Casimir the Great University, Bydgoszcz, Poland
 
2
Chair and Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy, Medical University of Lublin, Neonatal Unit with Intensive Medical Care, Regional Clinical Hospital No. 1, Rzeszow, Poland
 
 
Submission date: 2016-09-19
 
 
Final revision date: 2016-10-09
 
 
Acceptance date: 2016-10-17
 
 
Online publication date: 2016-10-26
 
 
Publication date: 2016-12-05
 
 
Current Issues in Personality Psychology 2016;4(4):217-227
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Background
The birth of the first child begins a new stage in family life, and the woman and the man must adopt new roles in society. However, adapting to the new conditions of life and the requirements of the new role can be difficult.
Participants and procedure
The main tools used in the study were the SUPIN scale, the STAI inventory and a questionnaire constructed by the authors. The participants were 90 men who became first time fathers in the period of 6 months prior to the study.
Results
The results indicate that the first time fathers show a medium level of state anxiety related to the current situation and a low level of trait anxiety understood as an enduring disposition. The level of anxiety is related to the age of the child, but only in the men who fathered a son: the older the son was, the greater was the intensity of state anxiety in the father.
Conclusions
The deep conviction that the father should be a role model for the son can be a source of anxiety about the ability to manage and the ability to meet the related responsibility. According to the tradition of our culture, the father has to prepare the son to be a man, to assume a man’s roles in society and teach him how to live. The lower intensity of positive emotions related to the birth of a daughter can be explained from the point of view of the true man stereotype – a daughter does not fulfil it.
 
REFERENCES (76)
1.
Aleksandrowicz, J. W. (2002). Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości [Psychopathology of neurotic disorders and personality disorders]. Kraków: Wyd. UJ.
 
2.
Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych [Involved parenting and its role in creation of the development of adult]. Warszawa: Difin.
 
3.
Bania, A. (2012). Wizerunek współczesnego ojca [The image of the modern father]. In J. K. Stępkowska & K. M. Stępkowska (eds.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna. Tom 2 [The institution of the family yesterday and today. Interdisciplinary perspective. Vol. 2] (pp. 18–23). Lublin: Politechnika Lubelska.
 
4.
Barclay, L., Everitt, L., Rogan, F., Schmied, V., & Wyllie, A. (1997). Becoming a mother – an analysis of women’s experience of early motherhood. Journal of Advanced Nursing, 25, 719–728.
 
5.
Bidzan, M. (2013). Nastoletnie rodzicielstwo: perspektywa psychologiczna [Teenage parenting: a psychological perspective]. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 
6.
Bielawska-Batorowicz, E. (1995). Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców w okresie poporodowym [Determinants of perception of the child by parents in the postpartum period]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
7.
Błaszczak, A., Pilch, D., & Szamlewska, B. (2011). Badanie poziomu lęku kwestionariuszem STAI C.D. Spielbergera u kobiet w okresie okołoporodowym [Study on the level of anxiety by C.D. Spilberger’ questionnaire STAI in women in the perinatal period]. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 4, 163–168.
 
8.
Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju [Gender. Psychological perspectives]. Gdańsk: GWP.
 
9.
Brzozowski, P. (2010). Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN. Polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Anny Clark. Po­dręcznik [The scale of positive and negative feelings SUPIN. Poland PANAS scale adaptation by David Watson and Lee Anna Clark. The manual]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
10.
Carlson, J., Kendall, A., Edleson, & Jeffrey, L. (2016). Becoming a good father: the developmental engine of first-time fatherhood. Fathering, 3, 182–202.
 
11.
Ciesielski, M., Michałek, M., Szlapo, E., & Ścisłowicz, K. (1994). Typy osobowości a zaburzenia emocjonalne u kobiet z patologicznym przebiegiem ciąży [Types of personality and emotional disorders in women with pathological course of pregnancy]. Wiadomości Lekarskie, 47, 25–30.
 
12.
Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky R. (1987). Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782–786.
 
13.
Dąbrowska, Z. (2003). Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne [Fatherhood as the value. Empirical study]. Małżeństwo i Rodzina, 4, 3–13.
 
14.
Dayan, J., & Yoshida, K. (2007). Psychological and pharmacological treatments of mood and anxiety disorders during pregnancy and postpartum. Review and synthesis. Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 36, 530–548.
 
15.
Giuliano, L. (2007). The demand for sons or the demand for fathers? Understanding the effects of child gender on divorce rates. Retrieved from http://moya.bus.miami.edu/~lgi....
 
16.
Gurba, E. (2011). Wczesna dorosłość [Early adulthood ]. In J. Trempała (ed.), Psychologia rozwoju człowieka [The psychology of human development] (pp. 287–311). Warszawa: PWN.
 
17.
Hargreaves, D., & Colley, A. (1986). The psychology of sex roles. London: Harper & Row, Publishers.
 
18.
Havighurst, R. J. (1981). Developmental tasks and education. New York: Longmans, Green.
 
19.
Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research, 11, 213–218. doi: 10.1016/0022-3999(67)90010-4.
 
20.
Humberd, B., Ladge, J. J., & Harrington, B. (2015). The “new” dad: Navigating fathering identity within organizational contexts. Journal of Business and Psychology, 30, 249–266.
 
21.
Intons-Peterson, M. J., & Reddel, M. (1984). What do people ask about a neonate? Developmental Psychology, 20, 358–359.
 
22.
Janukowicz, M. (2010). Ojcostwo w życiu mężczyzny [Fatherhood in a man’s life]. In N. Pikuła (ed.), Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej [Family as a subject of education and creator of social communication] (pp. 81–88). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.
 
23.
Jones, S. (2003). Y: O pochodzeniu mężczyzn [Y: The descent of men]. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
24.
Kabat-Zinn, M., & Kabat-Zinn, J. (2008). Dary codzienności. Poradnik uważnego rodzicielstwa [Gifts of everyday life. Guide attentive parenting]. Warszawa: IPSI Press.
 
25.
Kaźmierczak, M., Gebuza, G., & Gierszewska, M. (2010). Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego [Emotional disorder postnatal period]. Problemy Pielęgniarstwa, 18, 503–511.
 
26.
Kępiński, A. (2002). Lęk [Anxiety]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
27.
Kornas-Biela, D. (2004). Wokół początku życia ludzkiego [Around the beginning of human life]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 
28.
Kornas-Biela, D. (2009). Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu [Prenatal education. A new area of science education]. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
29.
Kosakowska-Berezecka, N., Korzeniewska, L., & Kaczorowska, M. (2016). Sharing housework can be healthy: cultural and psychological factors influencing men’s involvement in household maintenance. Health Psychology Report, 4, 189–201.
 
30.
Kuryś, K. (2010). Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn [Birth of first child as a critical event in the life of women and men]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
31.
Kuryś, K. (2011). System rodzinny wobec zmian rozwojowych [Family system and developmental changes]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
32.
Kwaśniewska, A., Kraczkowski, J., Wartacz, E., Robak, J., & Semczuk, M. (1996). Ocena lęku oraz analiza struktury osobowości kobiet zagrożonych porodem przedwczesnym i porodem po terminie [Assessment of anxiety and an analysis of the structure of the personality of women at risk of premature birth and birth after the deadline]. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 5, 185–193.
 
33.
Lamb, M. (1997). The role of the father: an overview. In M. Lamb (ed.), The Role of the Father in Child Development (pp. 1–36). New York: Wiley.
 
34.
Lewis, G., Pelosi, A. J., Araya, R., & Dunn, G. (1992). Measuring psychiatric disorder in the community: a standardised assessment for use by lay interviewers. Psychological Medicine, 22, 465–486.
 
35.
Liberska, H. (2011). Teorie rozwoju psychicznego [Theories of psychic development]. In J. Trempała (ed.), Psychologia rozwoju człowieka [The psychology of human development] (pp. 71–126). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
36.
Liberska, H. (2014). Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie [The development of the family and the development of the family]. In I. Janicka & H. Liberska (eds.), Psychologia rodziny [Psychology of family] (pp. 221–242). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
37.
Liberska, H., Deja, M., Grudzińska, A., Janicka, M., Starostecka, J., Wolska, A., & Dąbek, K. Identity and crisis in evaluation in young fathers in relation to the age of the child. Health Psychology Report (in print).
 
38.
Liberska, H., & Freudenreich, D. (2011). Modern father participation in child’s development and not only that. In H. Liberska (ed.), Current psychosocial problems in traditional and novel approaches (pp. 79–100). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
39.
Liberska, H., & Matuszewska, M. (2006). Pełnienie ról małżeńskich a proces rozwoju dorosłych [Role of marriage and the process of the development of adult]. Psychologia Rozwojowa, 11, 25–35.
 
40.
Liberska, H., & Matuszewska, M. (2014). Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania [Models of the functioning of the family. Parenting styles]. In I. Janicka & H. Liberska (eds.), Psycholgia rodziny [Psychology of family] (pp. 115–140). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
41.
Liberska, H., Miluska, J., & Freudenreich, D. (2011). Man’s engagement in family life – changes and contexts. In H. Liberska (ed.), Relations in marriage and family: Genesis, quality and development (pp. 153–174). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
42.
Liberska, H., & Malina, A. (2011). Developmental tasks of early adulthood in the light of psychology human development. In H. Liberska (ed.), Current psychosocial problems in traditional and novel approaches (pp. 39–58). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
43.
Lonstein, J. S. (2007). Regulation of anxiety during the postpartum period. Frontiers in Neuroendocrinology, 28, 115–141.
 
44.
Lu, L. (2006). The transition to parenthood: Stress, resources, and gender differences in a Chinese society. Journal of Community Psychology, 34, 471–488.
 
45.
Matlin, M. (1993). The psychology of women. Forth Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
 
46.
Milska-Wrzosińska, Z. (2005). Para z dzieckiem czyli niezupełnie poprawne politycznie uwagi o rodzicielstwie [A couple with a child that is not exactly politically correct comments about parenthood]. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza.
 
47.
Oleś, M., & Oleś, P. (2001). Z psychospołecznych aspektów ojcostwa [The psychosocial aspects of fatherhood]. In D. Kornas-Biela (ed.), Oblicza ojcostwa [Faces of fatherhood] (pp. 255–268). Lublin: TN KUL.
 
48.
Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego [The psychology of adult human]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
49.
Opozda, D. (2011). Stan błogosławiony czy ciężar? – z psychopedagogicznej problematyki postaw wobec „wczesnego rodzicielstwa”. Uwagi wybrane. In E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, & J. Dzierżanowski (eds.), Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne (pp. 41–57). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
50.
Pawełczyk, A., Cypryk, K., & Bielawska-Batorowicz, E. (1999). Poziom lęku i wieź emocjonalna z dzieckiem w okresie ciąży u kobiet zdrowych i z cukrzycą ciążową. Diabetologia Polska, 6, 189–192.
 
51.
Plopa, M. (2011). Rodzicielstwo jako wyzwanie dla małżeństwa: perspektywa teorii systemowej [Parenting as a challenge to the marriage: System theory perspective]. In H. Liberska & A. Malina (eds.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin [Selected problems of contemporary marriages and families] (pp. 15–42). Warszawa: Difin.
 
52.
Plopa, M. (2008). Skala postaw rodzicielskich. Wersja dla rodziców. Podręcznik [The scale of parental attitudes. Version for parents. The manual]. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. Pracownia Testów Psychologicznych.
 
53.
Pospiszyl, K. (1980). Ojciec a rozwój dziecka [Father and child development]. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
54.
Rahe, R. H. (1993). Acute versus chronic post-traumatic stress disorder. Integrative Physiological and Behavioral Science, 28, 46–56.
 
55.
Rosińska, P., & Tylka, J. (2016). Psychological determinants of self-care for health among fathers with small children. Health Psychology Report, 4, 202–212.
 
56.
Rostowska, T. (2008). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia [Marriage, family, work and quality of life]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
57.
Rouyer, V., Frascarolo, F., Zaouche-Gaudron, C., & Lavanchy, C. (2007). Fathers of girls, fathers of boys: influence of child’s gender on fathers’ experience of, engagement in, and representations of paternity. Swiss Journal of Psychology, 66, 225–233.
 
58.
Rudman, L. A., & Fairchild, K. (2004). Reactions to counterstereotypic behavior: the role of backlash in cultural stereotype maintenance. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 157–176.
 
59.
Rutkowska, A., Rolińska, A., Kwaśniewski, W., Makara-Studzińska, M., & Kwaśniewska, A. (2011). Lęk – jako stan i jako cecha u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka [Anxiety as a state and trait in women with normal and highly compromised pregnancy]. Current Problems of Psychiatry, 12, 56–59.
 
60.
Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). Manual for The State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press.
 
61.
Suwada, K. (2014). Mężczyzna, dzieci i dom, czyli o równości płciowej z perspektywy szwedzkiego taty [Man, children and household: gender equality from the perspective of Swedish fathers]. Studia Humanistyczne AGH, 13, 119–132.
 
62.
Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny [Family sociology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
63.
Terry, D. J. (1991). Predictors of subjective stress in a sample of new parents. Australian Journal of Psychology, 43, 29–36.
 
64.
Terry, D. J., Maycocci, L., & Hynes, G. J. (1996). Depressive symptoms in new mothers: A stress and doping perspective. Journal of Abnormal Psychology, 105, 220–231.
 
65.
Tremblay, S., & Pierce, T. (2011). Perceptions of fatherhood: Longitudinal reciprocal associations within the couple. Canadian Journal of Behavioural Science, 43, 99–110.
 
66.
Trempała, J. (2011). Mechanizm zmiany rozwojowej [Mechanism of developmental change]. In J. Trempała (ed.), Psychologia rozwoju człowieka [The psychology of human development] (pp. 50–70). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
67.
Trempała, J. (2014). Wykład plenarny przedstawiony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologia w Służbie Rodziny [Plenary lecture presented at the IV National Conference “Psychology in the Service of Family”], 29–30 kwietnia 2014 r., Gdańsk.
 
68.
Tyszka, Z. (2002). Rodzina we współczesnym świecie [The family in the modern world]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
69.
Tyszkowa, M. (1990). Rodzina, doświadczenie i rozwój jednostki. Paradygmat teoretyczny badań [Family, experience and development of individual. The paradigm of theoretical research]. In M. Tyszkowa (ed.), Rodzina a rozwój jednostki [Family and development of individual] (pp. 13–40). Poznań: Nakładem Centralnego Programu Badań Podstawowych CPBP.
 
70.
Watson, D., & Clark, L. A. (1994). The PANAS-X; Manual for the Positive and Negative Affect Schedule – Expanded form. The University of Iowa: Watson & Clark.
 
71.
Wenzel, A., Haugen, E. N., Jackson, L. C., & Brendle, J. R. (2005). Anxiety symptoms and disorders at eight weeks postpartum. Journal of Anxiety Disorders, 19, 295–311.
 
72.
Włodarczyk, E. (2012). O „rodzeniu się” macierzyństwa [About the “birth” of motherhood]. In J. Deręgowska & M. Majorczyk (eds.), Konteksty współczesnego macierzyństwa. Perspektywa młodych naukowców [Contexts of modern motherhood. The perspective of young scientists] (pp. 101–127). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 
73.
Woollett, A., White, D. G., & Lyon, M. L. (1982). Studies involving fathers: Subject refusal, attrition and sampling bias. Current Psychological Reviews, 2, 193–212.
 
74.
Wrześniewski, K., & Sosnowski, T. (1996). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Polska adaptacja STAI. Podręcznik [The State-Trait Anxiety Inventory. Polish adaptation. The manual]. Warszawa: PTP.
 
75.
Ziemska, M. (ed.). (1999). Rodzina współczesna [Modern family]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
76.
Zimbardo, G., & Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie [Psychology and life]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-561X
ISSN:2353-4192
Journals System - logo
Scroll to top